03. veljača 2017. | Autor: [email protected]

Obavijest o objavljenoj dokumentaciji za nadmetanje za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Varaždina

Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da je Grad Varaždin 1. veljače 2017. godine objavio u Elektroničkom oglasniku Javne nabave DOKUMENTACIJU ZA NADMETANJE ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI DIMNJAČARSKIH POSLOVA NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA te da je istu moguće preuzeti na stranicama Elektroničkog oglasnika Javne nabave na linku.