31. ožujak 2020.

Izvješće o tržištu nekretnina za 2019. godinu za područje Grada Varaždina