02. travanj 2019.

Izvješće o tržištu nekretnina za 2018. godinu za područje Grada Varaždina