05. lipanj 2018. | Autor: mario.sambolec@varazdin.hr

Informacija o zahtjevu operatera za izmjenom uvjeta okolišne dozvole za postojeće postrojenje Industrija mesa Koka d.d. na lokaciji u Varaždinu