29. ožujak 2019.

Godišnje Izvješće o provedbi PLana gospodarenja otpadom Grada Varaždina za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine