CITYCIRCLE - Circular economy hubs in peripheral urban centres in Central Europe

 

                      

 

NAZIV PROJEKTA

CITYCIRCLE - Circular economy hubs in peripheral urban centres in Central Europe

Status U provedbi
Naziv EU FONDA/programa kroz koji je projekt sufinanciran INTERREG CENTRAL EUROPE
Ukupna vrijednost projekta EUR HRK
2.001.705,00 14.872.668,20
Udio grada varaždina kao partnera na projektu EUR HRK
154.825,00 1.150.349,75

Varaždinu iz EU (85%)

Sufinanciranje iz Proračuna Grada Varaždina (15%) Ostali izvori financiranja projekta
EUR HRK EUR HRK EUR HRK
131.601,25 977.797,29 23.223,75 172.552,46 - -
TRAJANJE PROJEKTA 01. travnja 2019. - 31. ožujka 2022.
Vodeći partner Tehničko sveučilište u Košicama (Slovačka)
Ostali partneri na projektu Grad Varaždin (Hrvatska)
Razvojna agencija Sjever - DAN d.o.o. (Hrvatska)
Sveučilište primijenjenih znanosti u Vorarlbergu (Austrija)
Grad Dornbirn (Austrija)
Energetska agencija "Friuli Venezia Giulia" (Italija)
Grad Udine (Italija)
Bwcon Stuttgard - vodeći inovacijski i tehnološki centar za saveznu pokrajinu Baden-Württemberg (Njemačka)
Europska grupa za teritorijalnu suradnju Via Carpatia (Slovačka)
E-zavod - Institut za projektno savjetovanje, istraživanje i razvoj cjelovitih rješenja (Slovenija)
Grad Kranj (Slovenija)
Uloga grada varaždina u projektu Partner
Opis projekta

Glavni cilj projekta je promocija koncepta i poticanje aktivnosti za značajniju transformaciju lokalnih gospodarstava prema konceptu kružnog gospodarstva. Potrebno je iskoristiti inovacijske potencijale cirkularne ekonomije kroz uspostavljanje HUB-ova/akceleratora kružnog gospodarstva u perifernim gradovima Središnje Europe kako bi se uspostavilo povezivanje ključnih dionika kružnog gospodarstva (tvrtke, javna uprava, sveučilišta i građani). 

Službena stranica projekta: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CITYCIRCLE.html

Članovi projektnog tima Grad Varaždin: Rea Poljak (voditelj), Renata Milušić Kolarić, Krešimir Sever