TD Centar kompetencije za obnovljive izvore energije d.o.o. Varaždin (prestanak TD po skraćenom postupku - postupak u tijeku)

Zagrebačka 89
42000 Varaždin

T: 042/631-108
E: [email protected]

Direktor: Alen Kišić, univ.spec.oec.; dipl.nov.
Vlasnički udio Grada Varaždina: 100%

više informacija