Dječje božićnice

Grad Varaždin poziva roditelje/posvojitelje/skrbnike/staratelje djece rođene od 01. siječnja 2003. godine, koja imaju prebivalište na području Grada Varaždina, da podnesu zahtjev za unos, ispravak ili dopunu podataka upisanih u registar korisnika „dječje božićnice“.

Ukoliko se dijete nalazi u bazi podataka i podaci u bazi Grada su točni, nije potrebno ispunjavati Zahtjev niti poduzimati nikakve daljnje radnje.

Ukoliko podataka o djetetu NEMA u bazi podataka ili podaci u bazi NISU TOČNI, molimo roditelje/posvojitelje/skrbnike/staratelje da podnesu Zahtjev za unos, ispravak ili dopunu podataka upisanih u registar korisnika „dječje božićnice“. Uz Zahtjev je obavezno dostaviti Izjavu o davanju suglasnosti Gradu Varaždinu za obradu osobnih podataka. Zahtjev i izjavu je potrebno ispisati, ispuniti i potpisati te sa svim potrebnim dokumentima (popis dokumenata je u Zahtjevu) dostaviti na jedan od dolje navedenih načina:

  • skenirano na e-mail: bozicnice@varazdin.hr
  • u pisarnicu Grada Varaždina, Trg kralja Tomislava 1 (ponedjeljkom, srijedom i četvrtkom od 7 do 15 sati, utorkom od 7 do 17 sati i petkom od 7 do 13 sati)
  • poštom na adresu: Grad Varaždin, Upravni odjel za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo, Trg kralja Tomislava 1, 42 000 Varaždin.

Oni roditelji/posvojitelji/skrbnici/staratelji koji nisu u mogućnosti ispisati Zahtjev, isti mogu podići u Gradskoj vijećnici Grada Varaždina, Trg kralja Tomislava 1 (pisarnica).

Zahtjev za unos, ispravak ili dopunu podataka upisanih u registar korisnika „dječje božićnice“ se predaje do 30. studenog do 14h.

Nakon navedenog roka podnašanje zahtjeva više neće biti moguće.

Korisnici dječjih božićnica koji prošle godine iste nisu podignuli, izbrisani su iz registra korisnika te moraju ponovno predati zahtjev.

ZAHTJEV ZA UNOS, ISPRAVAK ILI DOPUNU PODATAKA

IZJAVA O DAVANJU SUGLASNOSTI GRADU VARAŽDINU ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

 

Ukoliko podaci nisu točni ili ih nema, molimo Vas da predate Zahtjev za unos, ispravak ili dopunu podataka upisanih u registar korisnika „dječje božićnice“.