17. lipanj 2019.

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

Rok za predaju: Srijeda, 26.06.2019. do 23:59 sati

- Viši stručni suradnik za poslove graditeljstva

- Viši stručni referent za poslove graditeljstva

Obavijest i upute

Tekst Oglasa

 

Prema članku 103. stavku 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine" broj 121/17) upućujemo na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.