17. lipanj 2019.

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

Rok za predaju: Srijeda, 26.06.2019. do 23:59 sati

za radna mjesta:

- Viši stručni suradnik za poslove graditeljstva

- Viši stručni referent za poslove graditeljstva

Oglas je objavljen pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dana 17. lipnja 2019. g.

Obavijest i upute

Tekst Oglasa

Prema članku 103. stavku 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine" broj 121/17) upućujemo na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.

 

1. srpnja 2019.

Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposonosti

 

10. srpnja 2019.

Grad Varaždin na temelju odredbi članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13 i 85/15) objavljuje da je temeljem Oglasa, objavljenog dana 17. lipnja 2018. godine na web-stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Grada Varaždina, u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo na radno mjesto:

1. VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA ZA POSLOVE GRADITELJSTVA, primljen Goran Puček Maja Hrešć, s visokom stručnom spremom - dipl. inženjer građevinarstva.

2. VIŠEG STRUČNOG REFERENTA ZA POSLOVE GRADITELJSTVA, primljena Milena Frntić, s višom stručnom spremom - stručna prvostupnica - inženjerka građevinarstva.