20. ožujak 2019.

Upravni odjel za EU projekte, upravljanje imovinom i gospodarstvo

Rok za predaju: Četvrtak, 28.03.2019. do 23:59 sati

za radno mjesto: Viši savjetnik za upravljanje imovinom i strateško planiranje

Natječaj je objavljen u "Narodnim novinama" broj 27/19 dana 20. ožujka 2019. g.

Obavijest i upute

Tekst Natječaja

 

3. travnja 2019.

Poziv za prethodnu provjeru znaanja i sposobnosti

 

9. svibnja 2018.

Obavijest o ishodu postupka

Temeljem Javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto - Viši savjetnik za upravljanje imovinom i strateško planiranje u Upravnom odjelu za EU projekte, upravljanje imovinom i gospodarstvo Grada Varaždina, objavljenog u "Narodnim novinama" broj 27/19 i na web-stranicama Grada Varaždina dana 20. ožujka 2019. godine, u službu na neodređeno vrijeme primljena je Martina Cesar-Kelemen, s visokom stručnom spremom - diplomirana inženjerka građevinarstva.

 

Prema članku 103. stavku 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine" broj 121/17) upućujemo na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja, na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.