20. ožujak 2019.

Upravni odjel za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša

Rok za predaju: Četvrtak, 28.03.2019. do 23:59 sati

za radno mjesto: Stručni suradnik za stambene i komunalne poslove

Natječaj je obavljen u "Narodnim novinama" broj 27/19 dana 20. ožujka 2019. g.

Obavijest i uputa

Tekst Natječaja

 

11. travnja 2019.

Poziv za prehodnu provjeru znanja i sposonosti

 

9. svibnja 2019.

Obavijest o ishodu postupka

Temeljem Javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto - Stručni suradnik za stambene i komunalne poslove u Upravnom odjelu za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša Grada Varaždina, objavljenog u "Narodnim novinama" broj 27/19 i na web-stranicama Grada Varaždina dana 20. ožujka 2019. godine, u službu na neodređeno vrijeme primljena je Biljana Bilaver, s višom stručnom spremom - stručna prvostupnica - inženjerka strojarstva.

 

Prema članku 103. stavku 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine" broj 121/17) upućujemo na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja, na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.