20. ožujak 2019.

Upravni odjel za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša

Rok za predaju: Četvrtak, 28.03.2019. do 23:59 sati

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME

Obavijest i uputa

Tekst Natječaja

Prema članku 103. stavku 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine" broj 121/17) upućujemo na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja, na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.