21. listopad 2014.

Prijave na projekt „Dodjela bespovratnih sredstava za poduzetnike i obrtnike na području grada Varaždina u 2014.“

Rok za predaju: Petak, 14.11.2014. do 00:00 sati

Prijave na projekt „Dodjela bespovratnih sredstava za poduzetnike i obrtnike na području grada Varaždina u 2014.“ koji je objavljen u „Varaždinskim vijestima“ od 21. listopada 2014. godine, više se ne primaju, budući da su sva sredstva za tu namjenu iskorištena.

Javni poziv za projekt „Dodjela bespovratnih sredstava za poduzetnike i obrtnike na području grada Varaždina u 2014.“

Obrazac za prijavu

Obrazac izjave o korištenim potporama male vrijednosti

Obrazac  za izvješće o korištenju bespovratne potpore