10. listopad 2018.

Prijam u službu - Upravni odjel za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša

Rok za predaju: Četvrtak, 18.10.2018. do 23:59 sati

a) za prijam na vježbenički staž za obavljanje poslova radno mjesta: VIŠI STRUČNI SURADNIK - POLJOPRIVREDNI REDAR

Natječaj je objavljen u "Narodnim novinama" broj 90/18 dana 10. listopada 2018. 

Obavijest i upute

Tekst Natječaja

 

31. listopada 2018. 

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposonosti

 

8. studenoga 2018.

Obavijest o ishodu postupka

Grad Varaždin na temelju odredbi članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13 i 85/15) objavljuje da je, temeljem Javnog natječaja za prijam vježbenika u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša - Viši stručni suradnik - poljoprivredni redar, objavljenog u "Narodnim novinama" broj 90/18 dana 10. listopada 2018. godine, radi osposobljavanja za službu i obavljanja vježbeničke prakse (vježbenički staž) primljen Domagoj Škorić - s visokom stručnom spremom - magistar inženjer agroekologije, bez radnog iskustva na poslovima visoke stručne spreme.

 

b) za radno mjesto: KOMUNALNI REDAR

Oglas je objavljen pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dana 10. listopada 2018.

Obavijest i upute

Tekst Oglasa

 

31. listopada 2018.

Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 

28. studenoga 2018.

Obavijest o ishodu postupka

Grad Varaždin na temelju odredbi članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13 i 85/15) objavljuje da je temeljem Oglasa, objavljenog dana 10. listopada 2018. godine na web-stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Grada Varaždina, u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša - na radno mjesto komunalnog redara, primljen Dejan Žmuk, sa stečenom srednjom stručnom spremom tehničke struke.