06. listopad 2014.

Pozivni natječaj za javna priznanja Grada Varaždina za 2014. godinu

Rok za predaju: Srijeda, 29.10.2014. do 00:00 sati

Pozivni natječaj za javna priznanja Grada Varaždina za 2014. godinu

Tekst pozivnog natječaj