09. listopad 2012.

Pozivni natječaj za dodjelu javnih priznanja Grada Varaždina.

Rok za predaju: Ponedjeljak, 29.10.2012. do 00:00 sati