06. listopad 2020.

Pozivni natječaj za davanje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Varaždina

Rok za predaju: Ponedjeljak, 26.10.2020. do 23:59 sati