03. listopad 2013.

Pozivni natječaj za davanje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Varaždina u 2013. godini

Rok za predaju: Ponedjeljak, 28.10.2013. do 20:00 sati