24. prosinac 2013.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata za rad na radnom mjestu dostavljača u Upravnom odjelu za poslove gradoanačelnika Grada Varaždina

Rok za predaju: Petak, 03.01.2014. do 10:00 sati

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam na rad na radno mjestu dostavljača u Upravnom odjelu za poslove gradonačelnika Grada Varaždina, objavljenog u "Narodnim novinama" broj 148/13 od 11. prosinca 2013. godine i na web-stranicama Grada Varaždina, dana 24. prosinca 2013. godine, objavljuje P O Z I V na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata koji zadovoljavaju sve uvjete iz Natječaja.

Poziv