10. travanj 2014.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravnom odjelu za komunalni sustav i urbanizam Grada Varaždina

Rok za predaju: Srijeda, 16.04.2014. do 09:00 sati

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravnom odjelu za komunalni sustav i urbanizam Grada Varaždina, objavljenog dana 18. ožujka 2014. godine u "Narodnim novinama" broj 34/14 i na web-stranicama Grada Varaždina, s danom 10. travnja 2014. godine objavljuje P O Z I V na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata koji zadovoljavaju sve uvjete iz Natječaja.

Poziv