04. svibanj 2016. | Autor: [email protected]

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Rok za predaju: Petak, 13.05.2016. do 09:00 sati


Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo:

  • Viši stručni suradnik za poslove prostornog uređenja i graditeljstva - 1 izvršitelj / izvršiteljica 
  • Viši stručni referent za poslove prostornog uređenja i graditeljstva - 2 izvršitelja / izvršiteljice

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Grada Varaždina, objavljenog na web-stranici Grada Varaždina dana 13. travnja 2016. godine, objavljuje Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti