31. listopad 2011.

Ponovljeni natječaj za prikupljanje zahtjeva za kupnju stana iz POS-a

Rok za predaju: Petak, 15.06.2012. do 16:00 sati

Predmet natječaja je prikupljanje pismenih zahtjeva za kupnju stanova građenih prema Programu društveno poticane stanogradnje za naredno razdoblje. Red prvenstva za kupnju stana za građane određuje se prema uvjetima i mjerilima koji se utvrđuju ovisno naročito o uvjetima stanovanja i stambenom statusu, na način da prednost na kupnju imaju osobe koje nemaju odgovarajuće riješeno stambeno pitanje, odnosno nemaju odgovarajući stan.

Natječaj je otvoren do 15.06.2012. godine, a sve dodatne informacije podnositelji zahtjeva mogu dobiti u Gradskim stanovima ili na broj telefona: 042/201-412.

Natječaj za prikupljanje zahtjeva za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje za naredno razdoblje

Obrazac Zahtjeva za kupnju stana iz Programa POS-a po natječaju od 01.01.2011.