22. svibanj 2018.

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

Rok za predaju: Srijeda, 30.05.2018. do 23:59 sati

za radna mjesta:
1. Viši stručni suradnik za poslove graditeljstva
2. Viši stručni referent za poslove graditeljstva

Oglas je objavljen pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dana 22. svibnja 2018. g.

Obavijest i upute

Tekst oglasa

 

20. lipnja 2018.

Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposonosti

 

9. kolovoza 2018.

Obavijest o ishodu postupka

Grad Varaždin na temelju odredbi članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13 i 85/15) objavljuje da je temeljem Oglasa, objavljenog dana 22. svibnja 2018. godine na web-stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Grada Varaždina, u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo na radno mjesto:

1. VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA ZA POSLOVE GRADITELJSTVA, primljen Goran Puček Maja Hrešć, s visokom stručnom spremom - dipl. inženjer građevinarstva.

2. VIŠEG STRUČNOG REFERENTA ZA POSLOVE GRADITELJSTVA, primljena Milena Frntić, s višom stručnom spremom - stručna prvostupnica - inženjerka građevinarstva.

 

Prema članku 103. stavku 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine" broj 121/17) upućujemo na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja, na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.