22. svibanj 2018.

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

Rok za predaju: Srijeda, 30.05.2018. do 23:59 sati

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Varaždina
1. Viši stručni suradnik za poslove graditeljstva
2. Viši stručni referent za poslove graditeljstva

Obavijest i upute

Tekst oglasa

Prema članku 103. stavku 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine" broj 121/17) upućujemo na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja, na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.