24. veljača 2015.

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme

Rok za predaju: Srijeda, 04.03.2015. do 00:00 sati

Upravni Odjel Za Komunalni Sustav I Urbanizam Grada Varaždina
1. Viši upravni referent za javna davanja i poreze
2. Prometni redar

Obavijest i upute

Tekst oglasa