30. travanj 2018.

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme - Viši stručni suradnik za odnose s javnošću i marketing u Upravnom odjelu za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća

Rok za predaju: Utorak, 08.05.2018. do 23:59 sati

za radno mjesto: - Viši stručni suradnik za odnose s javnošću i marketing

Oglas je objavljen pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dana 30. travnja 2018. g.

 

Prema članku 103. stavku 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine" broj 121/17) upućujemo na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja, na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.

Obavijest i uputa

Oglas

 

16. svibnja 2018.

Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 

6. srpnja 2018. 

Obavijest o ishodu postupka

Grad Varaždin na temelju odredbi članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13 i 85/15) objavljuje da je temeljem Oglasa, objavljenog dana 30. travnja 2018. godine na web-stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Grada Varaždina, u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća - na radno mjesto više stručne suradnice za odnose s javnošću i marketing, primljena Maja Hrešć, s visokom stručnom spremom - magistra novinarstva.

Ukoliko želite pratiti ovaj natječaj, upišite svoju email adresu na koju ćemo vam slati promjene:

Vaša e-mail adresa neće se koristiti i obrađivati u druge svrhe osim u svrhu primanja obavijesti o promjenama za (isključivo) ovu objavu. Vaša e-mail adresa neće se dati na korištenje trećim osobama.