05. listopad 2021.

Natječaj za stipendiranje učenika i studenata – NOVI KORISNICI STIPENDIJA – 1. GODINA DEFICITARNIH STUDIJA

Rok za predaju: Srijeda, 20.10.2021. do 23:59 sati

Prijave se podnose isključivo popunjavanjem online obrasca u nastavku i prilaganjem obveznih i neobveznih dokumenta u za to predviđena polja. Dokumenti mogu biti originali iz sustava e-građani ili skenirane preslike. 

Ovaj prijavni obrazac se odnosi isključivo na studente 1. godine studija koji se školuju za deficitarna zanimanja. 

Odluka o stipendiranju učenika i studenata

Lista deficitarnih zanimanja 2021/2022

Zaključak o raspisivanju natječaja za stipendije 

Natječaj za stipendije za učenike i studente 2021/2022

Prije ispunjavanja prijavnice pripremite sljedeće dokumente u obliku pdf. datoteke za slanje: 

OBVEZNO: 

- dokaz o hrvatskom državljanstvu – važeća osobna iskaznica ili putovnica, odnosno domovnica,

- potvrda o prebivalištu (ne starija od 30 dana od dana objave natječaja),

- potvrda škole/visokog učilišta o upisu u 1. nastavnu godinu studija u 2021./2022. godini,

- potvrda srednje škole o prosjeku ocjena prethodnih razreda srednje škole (zaokruženo na 2 decimale),

- IBAN žiro računa podnositelja prijave.

 

 

NEOBVEZNO (DODATNO):

- izjava o broju članova zajedničkog kućanstva (kupiti obrazac u Narodnim novinama),

- potvrda Porezne uprave o visini dohotka i primitaka za razdoblje 01.01.2021. - 30.06.2021. godine za svakog člana zajedničkog kućanstva; obrtnici dostavljaju potvrdu za prethodnu kalendarsku godinu (ukoliko potvrda nije dostavljena kriterij će se bodovati s 0 bodova),

- potvrda o postignutim izvannastavnim rezultatima (državno i međunarodno natjecanje, nagrada visokog učilišta za rad ili objava rada u domaćoj ili stranoj publikaciji).

 

Grad Varaždin zadržava pravo tražiti originalne dokumente na uvid.