18. kolovoz 2014.

Natječaj za prijavu programa humanitarnih i socijalnih udruga radi ostvarivanja prava na potporu iz sredstava Proračuna Grada Varaždina za 2015. godinu

Rok za predaju: Utorak, 30.09.2014. do 16:00 sati