25. rujan 2012.

Natječaj za prijavu programa humanitarnih i socijalnih udruga radi ostvarivanja prava na potporu iz sredstava Proračuna Grada Varaždina za 2013. godinu

Rok za predaju: Srijeda, 31.10.2012. do 11:00 sati