17. rujan 2019.

Natječaj za izbor i imenovanje direktora trgovačkog društva VARTOP d.o.o..

Rok za predaju: Utorak, 01.10.2019. do 23:59 sati