11. listopad 2018.

Natječaj za dodjelu stipendije grada varaždina za akademsku/školsku godinu 2018./2019.

Rok za predaju: Nedjelja, 21.10.2018. do 23:59 sati

Rok za online prijavu je istekao. 

Rok za predaju prijave i natječajne dokumentacije: 26. listopada 2018. (osobno do 13 sati, a poštom sa žigom datuma 26. listopada 2018.)

Zakašnjele prijave neće se razmatrati. 

 

Popunjeni obrazac s maila potrebno je isprintati, potpisati i poslati zajedno s traženom prijavnom dokumentacijom preporučenom poštom (uz naznaku pošiljatelja) ili osobno dostaviti na adresu: 

 

Grad Varaždin

Upravni odjel za kulturu, obrazovanje i sport

(za stipendije - ne otvaraj)

Petra Preradovića 10

42000 Varaždin

 

Potrebna dokumentacija (UZ POTPISANI OBRAZAC PRIJAVE):

  • Dokaz o hrvatskom državljanstvu – važeća osobna iskaznica ili putovnica odnosno domovnica (preslika - nije potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika)
  • Potvrda o prebivalištu (ne starija od 30 dana od dana objave natječaja - izvornik)
  • Potvrda škole/visokog učilišta o upisu u razred srednje škole/nastavnu godinu studija u 2018./2019. godini (izvornik)
  • Potvrda škole/visokog učilišta o prosjeku ocjena prethodnog razreda srednje škole/ prethodne  nastavne godine studija (zaokruženo na 2 decimale – izvornik)
  • Potvrda osnovne škole o prosjeku ocjena 8. razreda (prilažu učenici 1. razreda srednje škole – izvornik)
  • Izjava o broju članova zajedničkog kućanstva (obrazac u Narodnim novinama - izvornik - nije potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika)
  • Potvrda porezne uprave o visini dohotka i primitaka za razdoblje 1.1. – 30.6.2018. godine svakog člana kućanstva (izvornik)
  • Potvrda o postignutim izvannastavnim rezultatima  (državno i međunarodno natjecanje, nagrada visokog učilišta za rad ili objava rada u domaćoj ili stranoj publikaciji) (preslika - nije potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika)
  • Preslika kartice ili ugovora s poslovnom bankom za IBAN žiro računa podnositelja prijave
  • Izjava o davanju privole o korištenju osobnih podataka - izvornik

 

DOKUMENTI NATJEČAJA: 

Natječaj za stipendije

Zaključak o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija

Odluka o stipendiranju učenika i studenata

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju učenika i studenata

Lista deficitarnih zanimanja za školsku-akademsku godinu 2018./2019.