03. studeni 2015.

Natječaj za dodjelu stipendija Grada Varaždina za akademsku/školsku godinu 2015./2016.

Rok za predaju: Utorak, 17.11.2015. do 23:59 sati

U cilju pružanja potpora u obrazovanju raspisuje se Natječaj za dodjelu stipendija Grada Varaždina za akademsku/školsku godinu 2015./2016. 

Tekst natječaja

Obrazac prijave na natječaj za dodjelu stipendije