01. listopad 2019.

Natječaj za dodjelu stipendija za akademsku/školsku godinu 2019./2020.

Rok za predaju: Srijeda, 16.10.2019. do 23:59 sati

Odluka o stipendiranju učenika i studenata

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju učenika i studenata

***

Natječaj za stipendije

Zaključak o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija

Lista deficitarnih zanimanja ua školsku-akademsku godinu 2019./2020.

 

Prijave se podnose isključivo popunjavanjem online obrasca u nastavku i prilaganjem obveznih i neobveznih dokumenta u za to predviđena polja. Dokumenti mogu biti originali iz sustava e-građani ili skenirane/fotografirane preslike.  

 

Prije ispunjavanja prijavnice pripremite sljedeće dokumente u obliku datoteke za slanje: 

 

OBVEZNO: 

  • Dokaz o hrvatskom državljanstvu – važeća osobna iskaznica ili putovnica odnosno domovnica 
  • Potvrda o prebivalištu (ne starija od 30 dana od dana objave natječaja)
  • Potvrda škole/visokog učilišta o upisu u razred srednje škole/nastavnu godinu studija u 2019./2020. godini
  • Potvrda škole/visokog učilišta o prosjeku ocjena prethodnog razreda srednje škole/ prethodne  nastavne godine studija (zaokruženo na 2 decimale)
  • Potvrda osnovne škole o prosjeku ocjena 8. razreda (prilažu samo učenici 1. razreda srednje škole)
  • Preslika kartice ili ugovora s poslovnom bankom za IBAN žiro računa podnositelja prijave

 

NEOBVEZNO (DODATNO):

  • Potvrda o postignutim izvannastavnim rezultatima  (državno i međunarodno natjecanje, nagrada visokog učilišta za rad ili objava rada u domaćoj ili stranoj publikaciji) 
  • Izjava o broju članova zajedničkog kućanstva (obrazac u Narodnim novinama)
  • Potvrda porezne uprave o visini dohotka i primitaka za razdoblje 1.1. – 30.6.2019. godine svakog člana kućanstva (izvornik)

 

Grad Varaždin zadržava pravo tražiti originalne dokumente na uvid.