03. srpanj 2024.

Natječaj za davanje na korištenje dijelova javnih površina za postavu samposlužnih automata za prodaju prehrambenih proizvoda putem usmenog javnog nadmetanja putem usmenog javnog nadmetanja

Rok za predaju: Utorak, 16.07.2024. do 08:00 sati