31. svibanj 2019.

Upravni odjel za SOCIJALNU SKRB, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO

Rok za predaju: Subota, 08.06.2019. do 23:59 sati

za obavljanje poslova radnog mjesta: Viši stručni suradnik za socijalnu skrb i civilno društvo

Natječaj je objavljen u "Narodnim novinama" broj 55/19 dana 31. svibnja 2019. g.

Obavijest i upute

Tekst Natječaja

 

12. lipnja 2019.

Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 

22. srpnja 2019.

Obavijest o ishodu postupka

Grad Varaždin na temelju odredbi članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13 i 85/15) objavljuje da je temeljem Javnog natječaja za prijam vježbenika u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo - Viši stručni suradnik za socijalnu skrb i civilno društvo, objavljenog u "Narodnim novinama" broj 55/18 dana 31. svibnja 2019. godine, radi osposobljavanja za službu i obavljanja vježbeničke prakse (vježbenički staž) primljena je Adriana Mušanović - s visokom stručnom spremom - magistra socijalnog rada, bez radnog iskustva na poslovima visoke stručne spreme.