05. lipanj 2020.

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

17. lipanj 2020.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radna mjesta:

1. Viši stručni suradnik za poslove graditeljstva,

2. Viši stručni referent za poslove graditeljstva,

objavljuje Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, koja će se održati u utorak, 23. lipnja 2020. g. s početkom u 8:00 sati

Tekst Poziva     

 

Natječaj za prijam u službu na neodređeno vijreme na radna mjesta:

Viši stručni suradnik za poslove graditeljstva

Viši stručni referent za poslove graditeljstva

Prema članku 103. stavku 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine" broj 121/17 17 i 98/19) upućujemo na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.