05. lipanj 2020.

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

Rok za predaju: Četvrtak, 01.10.2020. do 00:00 sati

na radna mjesta:

- Viši stručni suradnik za poslove graditeljstva

- Viši stručni referent za poslove graditeljstva

Natječaj je objavljen u "Narodnim novinama" broj 66/20 dana 5. lipnja 2020. g.

Prema članku 103. stavku 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine" broj 121/17 17 i 98/19) upućujemo na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.

 

17. lipanj 2020.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, koja će se održati u utorak, 23. lipnja 2020. g. s početkom u 8:00 sati

Tekst Poziva  

 

10. srpnja 2020.

Obavijest o ishodu postupka

Grad Varaždin na temelju odredbi članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13 i 85/15) objavljuje da je temeljem Javnog natječaja, objavljenog u "Narodnim novinama" broj 66/20 od 5. lipnja 2020. godine, u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo na radno mjesto:

1. VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA ZA POSLOVE GRADITELJSTVA, primljen Goran Puček, s visokom stručnom spremom - dipl. inženjer građevinarstva.

2. VIŠEG STRUČNOG REFERENTA ZA POSLOVE GRADITELJSTVA, primljena Milena Frntić, s višom stručnom spremom - stručna prvostupnica - inženjerka građevinarstva.