12. listopad 2021.

Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća

Rok za predaju: Srijeda, 20.10.2021. do 23:59 sati

radno mjesto: STRUČNI REFERENT ZA POSLOVE PISARNICE - ponovljeni postupak

 

Oglas za prijam u službu objavljen je pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje objavljen dana 12. listopada 2021. g.

Obavijest i upute

Tekst Oglasa

 

3. studenoga 2021.

Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 

20. studenoga 2021. 

Obavijest o ishodu postupka

Grad Varaždin na temelju odredbi članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13 i 85/15) objavljuje da je temeljem Oglasa objavljenog dana 12. listopada 2021. godine na web-stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Grada Varaždina, u službu na određeno vrijeme (radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice) na radnom mjestu Stručne referentice za poslove pisarnice, primljena Ivana Bosilj, sa završenom srednjom stručnom spremom i stečenim zanimanjem: upravni referent.