09. listopad 2019.

Upravni odjel za KOMUNALNE POSLOVE, URBANZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA

Rok za predaju: Četvrtak, 17.10.2019. do 23:59 sati

za radna mjesta:

- Stručni referent za evidenciju komunalne infrastrukture

- Komunalni redar

Natječaj je objavljen u "Narodnim novinama" broj 96/19 dana 9. listopada 2019. g.

Obavijest i upute

Tekst Natječaja

 

23. listopada 2019.

Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 

3. prosinca 2019.

Obavijest o ishodu postupka

Grad Varaždin na temelju odredbi članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13 i 85/15) objavljuje da je temeljem Javnog natječaja, objavljenog u "Narodnim novinama" broj 96/19 i na web-stranicama Grada Varaždina dana 9. listopada 2019. godine, u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša na radno mjesto:

1. STRUČNOG REFERENTA ZA EVIDENCIJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, primljen Vedran Lukman, sa srednjom stručnom spremom - arhitektonski tehničar.

2. KOMUNALNOG REDARA, primljen Dejan Žmuk, sa srednjom stručnom spremom - kemijski tehničar.