03. veljača 2022.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Rok za predaju: Srijeda, 09.02.2022. do 08:30 sati

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA ZA PROJEKTE U OBRAZOVANJU u Upravnom odjelu za društvene djelatnost Grada Varaždina, objavljenog u "Narodnim novinama" broj 6/22, objavljuje Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti održat će se u: srijedu, 9. veljače 2022. g. s početkom u 8:30 sati.

Tekst Poziva

 

Grad Varaždin na temelju odredbi članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13 i 85/15) objavljuje da je temeljem provedenog postupka po raspisanom Javnom natječaju, objavljenom dana 24. siječnja 2022. godine u "Narodnim novinama" broj 6/22 i na web-stranicama Grada Varaždina, u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za društvene djelatnosti - na radno mjesto Višeg stručnog suradnika za projekte u obrazovanju, primljen Mihovil Gotal, s visokom stručnom spremom društvene struke - magistar etnologije i kulturne antropologije i magistar sociologije.