01. prosinac 2021.

Obavijest o ishodu postupka

Rok za predaju: Srijeda, 15.12.2021. do 00:00 sati

Prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto - Stručni referent za poslove pisarnice

Grad Varaždin na temelju odredbi članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13 i 85/15) objavljuje da je temeljem Oglasa objavljenog dana 12. listopada 2021. godine na web-stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Grada Varaždina, u službu na određeno vrijeme (radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice) na radnom mjestu Stručne referentice za poslove pisarnice, primljena Ivana Bosilj, sa završenom srednjom stručnom spremom i stečenim zanimanjem: upravni referent.