05. siječanj 2023.

Obavijest o ishodu postupka

Na temelju odredbi članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13 i 85/15) Grad Varaždin objavljuje da je temeljem provedenog postupka po raspisanom Javnom natječaju, objavljenom dana 16. studenoga 2022. godine u "Narodnim novinama" broj 134/22 i na web-stranicama Grada Varaždina, slijedeće obavijesti o ishodu postupaka po provedenom postupku prijma u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo:

- na radno mjesto: Viši stručni suradnik za graditeljstvo, primljena je Đurđica Komar, s visokom stručnom spremom i stečenim akademskim nazivom: magistra inženjerka arhitekture i urbanizma,

- na radno mjesto:Viši upravni referent za javna davanja i poreze, primljena je Daniela Marciuš, s višom stručnom spremom - sveučilišna prvostupnica (baccalaureus) ekonomije.

- za radno mjesto: Savjetnik za gradnju i prostorno uređenje donijeta je Odluka o poništenju dijela javnog natječaja.