15. rujan 2015.

Javni natječaj za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Varaždina

Rok za predaju: Četvrtak, 01.10.2015. do 12:00 sati