03. ožujak 2020.

Javni natječaj za prodaju nekretnina u Varaždinu usmenim nadmetanjem

Rok za podnošenje prijava: Četvrtak, 19.03.2020. do 09:00 sati