16. prosinac 2020.

Javni natječaj za prodaju i zakup nekretnina u Varaždinu usmenim nadmetanjem

Rok za predaju: Srijeda, 30.12.2020. do 09:00 sati