20. lipanj 2014.

Javni natječaj za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata Ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Grada Varaždina

Rok za predaju: Nedjelja, 20.07.2014. do 16:00 sati