02. svibanj 2018.

Javni natječaj za prijam vježbenika na određeno vrijeme radi osposobljavanja za službu i obavljanja vježbeničke prakse (vježbenički staž) - 2. svibnja 2018.

Rok za predaju: Četvrtak, 10.05.2018. do 23:59 sati

a) za obavljanje vježbeničkog staža na poslovima radnog mjesta: Viši stručni suradnik za grafički dizajn i GRIC u Upravnom odjelu za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća

Natječaj je objavljen u "Narodnim novinama" broj 40/18 od 2. svibnja 2018. g.

Obavijest i upute

Tekst Natječaja

 

15. svbnja 2018.

Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposonosti

 

20. lipnja 2018.

Obavijest o ishodu postupka

Grad Varaždin na temelju odredbi članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13 i 85/15) objavljuje da je temeljem Javnog natječaja za prijam vježbenika u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća - Viši stručni suradnik za grafički dizajn i GRIC, objavljenog u "Narodnim novinama" broj 40/18 dana 2. svibnja 2018. godine, radi osposobljavanja za službu i obavljanja vježbeničke prakse (vježbenički staž) primljena je Martina Gradečak - s visokom stručnom spremom - magistra/inženjerka grafičke tehnologije, bez radnog iskustva na poslovima visoke stručne spreme.

 

 

b) za obavljanje vježbeničkog staža na poslovima radnog mjesta: Viši stručni suradnik za glavnu knjigu u Upravnom odjelu za proračun i javnu nabavu

Natječaj je objavljen u "Narodnim novinama" broj 40/18 od 2. svibnja 2018. g.

Obavijest i upute

Tekst Natječaja

 

15. svibnja 2018.

Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposonosti

 

6. srpnja 2018.

Obavijest o ishodu postupka

Grad Varaždin na temelju odredbi članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13 i 85/15) objavljuje da je temeljem Javnog natječaja za prijam vježbenika u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za proračun i javnu nabavu - Viši stručni suradnik za glavnu knjigu, objavljenog u "Narodnim novinama" broj 40/18 dana 2. svibnja 2018. godine, radi osposobljavanja za službu i obavljanja vježbeničke prakse (vježbenički staž) primljena je Vlatka Stolnik - s visokom stručnom spremom - magistra poslovne ekonomije, bez radnog iskustva na poslovima visoke stručne spreme

 

c) za za obavljanje vježbeničkog staža na poslovima radnog mjesta: Viši stručni suradnik za poslove graditeljstva u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo

Natječaj je objavljen u "Narodnim novinama" broj 40/18 od 2. svibnja 2018. g.

Obavijest i upute

Tekst Natječaja

 

15. svibnja 2018. 

Poništava se Javni natječaj za prijam vježbenika u službu na neodređeno vrijeme u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Varaždina - Viši stručni suradnik za poslove graditeljstva 

Odluka o poništenju javnog natječaja

 

Prema članku 103. stavku 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine" broj 121/17) upućujemo na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja, na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.