02. svibanj 2018.

Javni natječaj za prijam vježbenika na određeno vrijeme radi osposobljavanja za službu i obavljanja vježbeničke prakse (vježbenički staž) - 2. svibnja 2018.

Rok za predaju: Četvrtak, 10.05.2018. do 23:59 sati

UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČLENIKA I GRADSKOG VIJEĆA

Viši stručni suradnik za grafički dizajn i GRIC

Obavijest i upute

Tekst Natječaja

 

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU

Viši stručni suradnik za glavnu knjigu

Obavijest i upute

Tekst Natječaja

 

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO

Viši stručni suradnik za poslove graditeljstva

Obavijest i upute

Tekst Natječaja

 

Prema članku 103. stavku 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine" broj 121/17) upućujemo na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja, na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.

 

15. svibnja 2018. godine

Poništava se Javni natječaj za prijam vježbenika u službu na neodređeno vrijeme u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Varaždina - Viši stručni suradnik za poslove graditeljstva 

Odluka o poništenju javnog natječaja