03. rujan 2014.

Javni natječaj za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova čišćenja snijega na nerazvrstanim cestama na području Grada Varaždina za razdoblje od 2014. do 2018. godine

Rok za predaju: Utorak, 16.09.2014. do 10:00 sati