02. ožujak 2021.

Javni natječaj za osnivanje prava građenja na zemljištu u Varaždinu usmenim javnim nadmetanjem

Rok za podnošenja prijava, nakon čega će započeti usmeno javno nadmetanje u prostorijama Upravnog odjela za upravljanje imovinom i gospodarstvo, Petra Preradovića 10, 1.kat, je: Četvrtak, 18.03.2021. do 09:00 sati

Ukoliko želite pratiti ovaj natječaj, upišite svoju email adresu na koju ćemo vam slati promjene:

Vaša e-mail adresa neće se koristiti i obrađivati u druge svrhe osim u svrhu primanja obavijesti o promjenama za (isključivo) ovu objavu. Vaša e-mail adresa neće se dati na korištenje trećim osobama.