28. srpanj 2015.

Javni natječaj za osnivanje prava građenja i davanja u zakup javne površine na nekretninama u vlasništvu Grada Varaždina

Rok za predaju: Utorak, 01.09.2015. do 00:00 sati