19. svibanj 2014.

Javni natječaj za davanje na privremeno korištenje prostora u bivšoj vojarni „Ivan Drašković“ provođenjem usmene javne licitacije

Rok za predaju: Petak, 23.05.2014. do 12:00 sati