01. listopad 2019.

Javni natječaj za davanje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Varaždina

Rok za predaju: Petak, 25.10.2019. do 23:59 sati