06. studeni 2018.

Javni natječaj o davanju u zakup poslovnih prostora provođenjem usmene javne licitacije

Rok za predaju: Srijeda, 14.11.2018. do 12:00 sati